Leennormen 2023

06/12/2022 - Hypotheken

Goed nieuws! Vanaf volgend jaar kunnen de meeste huishoudens (iets) meer lenen. Dit heeft te maken met de verwachte loonstijgingen. De verwachte loonstijging is 3,7% voor 2023.

Daarnaast wordt vanaf 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meegerekend bij het bepalen van de maximale hypotheek. Op dit moment (2022) wordt het tweede inkomen nog maar voor 90% meegeteld. Met de nieuwe leennorm kun je gemiddeld gezien zo’n € 3.200, – euro meer lenen t.o.v. wanneer het voor 90% wordt meegeteld.

Onderstaande tabel laat het verschil zien in de maximale hypotheek tussen 2022 en 2023 met én zonder loonstijging. De blauwe lijn toont de maximale hypotheek tussen 2022 en 2023 zonder verwachte loonstijging. De rode lijn daarentegen toont het verschil met een verwachte loonstijging van 3,7%.

Ontvang je in 2023 geen loonstijging? Dan moet je rekening houden met het feit dat je met een inkomen tot max. € 80.000, – euro zo’n € 10.000, – euro minder kunt lenen op je hypotheek.

Vanaf januari 2024 zullen er hoogstwaarschijnlijk nog twee wijzigingen doorgevoerd worden. Deze betreffen een nieuwe methode voor het meewegen van de studieschuld bij een hypotheekaanvraag en daarnaast wordt er ook gekeken naar de energiezuinigheid van de woning. Meer informatie hierover zal nog volgen.

Heb je vragen over de leennormen van 2023? Neem dan contact met ons op en plan (vrijblijvend) een afspraak in.